E-PODPISY.CZ: Právní předpisy


Aktuální znění platných právních předpisů, týkajících se elektronického podpisu.

Stav: 1.5.2005

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 366/2001 Sb., o upřesnění podmínek stanovených v § 6 a17 zákona o elektronickém podpisu a o upřesnění požadavků na nástroje elektronického podpisu

Nařízení vlády č. 495/2004 Sb. , kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 496/2004 Sb. , o elektronických podatelnách

Kompetence Společenské chování Znalecká kancelář Kryptolog
Powered by XML4web
thoroughbred.solutions.by.altairis
E-PODPISY.CZ